Angielski metodą Callana

DIRECT ENGLISH to metoda bezpośredniego uczenia się języka angielskiego bardzo intensywnym tempem,
której celem jest szybka i skuteczna nauka mówienia. 

 

 
Dzięki technice, którą opracował Robert Callan, we Wrocławiu przyswoisz angielski w krótkim czasie na poziomie, który umożliwi Ci swobodną komunikację.

Uczęszczając na kursy metodą DIRECT ENGLISH nauczysz się płynnie i bez strachu rozmawiać.

Zajęcia prowadzone są na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Kończąc pierwsze etapy będą Państwo znali podstawowe słowa,
wyrażenia oraz struktury gramatyczne.

Zajęcia prowadzone są bezpośrednio w języku angielskim, co powoduje jeszcze
lepsze i szybsze przyswajanie wiedzy przez naszych studentów.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną lekcję próbną. Jeżeli chcesz skorzystać z metody, którą stworzył Callan, Wrocław i nasza szkoła to najlepsze miejsce – bez względu na Twój poziom zaawansowania.

Metoda Callana WrocławCallan we Wrocławiu

CZTERY KROKI:

Pytania i odpowiedzi

Badania udowodniły, że człowiek szybciej uczy się języków obcych w oparciu o interakcję. Dlatego, korzystając metody DIRECT ENGLISH na lekcjach opartych o technikę, którą wypracował Callan, we Wrocławiu w naszej szkole wprowadzamy system pytań i odpowiedzi, które zmuszają do swobodnej wypowiedzi na zadane pytanie. Uwzględniając poziom zaawansowania grupy, dostosowujemy tematy rozmów i rodzaj podejmowanych problemów. Interakcja staje się podstawą rozmowy i bodźcem do nawiązania bliższych relacji. Z biegiem czasu, dzięki zastosowaniu metody pytań i odpowiedzi, wzrasta pewność siebie i chęć uczestniczenia w ciekawych panelach dyskusyjnych.

Myśl po angielsku

Celem metody DIRECT ENGLISH jest wykształcenie umiejętności myślenia w języku angielskim. Praca w dużym tempie z wykorzystaniem zaskakujących pytań, na które student ma niewiele czasu do namysłu prowadzi do wytworzenia automatycznych reakcji.
W metodzie DIRECT ENGLISH nie ma miejsca na myślenie w języku ojczystym. Wszyscy uczniowie, którzy pracują metodą, jaką proponuje Robert Callan, we Wrocławiu mają szansę wypracować odruch mówienia po angielsku bez zastanawiania się.

Różnorodność

Zajęcia prowadzone są przez kilku nauczycieli, którzy posługują się różnymi akcentami. Takie urozmaicenie zajęć zwiększa szansę osłuchania się z językiem i różnymi sposobami komunikacji.  Dodatkowo, zajęcia podzielone są na dwa bloki - powtórka i nowy materiał. Przed przystąpieniem do prezentacji nowego materiału studenci powtarzają dotychczas przerobiony materiał, tak by nie doszło do zaległości w słownictwie.
Nauczyciele prowadzący zajęcia posługują się techniką małych podpowiedzi, która oparta jest na sugestiach. W ten sposób nie uczymy złych nawyków. Uczymy myślenia.

Gramatyka

W metodzie DIRECT ENGLISH najważniejsza jest swoboda mówienia i myślenia. Dlatego też zgodnie z tym co zalecił Callan, we Wrocławiu gramatykę poznajemy podczas rozmów. W ten sposób kształcimy umiejętności związane z poprawnością językową.

Jeżeli chcesz uczyć się angielskiego w systemie, który przygotował Robert Callan, Wrocław nie zaoferuje Ci nic lepszego niż nasza szkoła.

Skontaktuj się z nami i umów na bezpłatną lekcję próbną!