English for Young Learners

NOWOCZESNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI

Termin zajęć: sobota

Grupa wiekowa 5-6 lat - godz. 9.00-10.30

Grupa wiekowa 7-9 lat - godz. 10.35-12.05

Nowoczesny kurs języka angielskiego dla dzieci, oparty o serię Our World National Geographic, łączący ciekawą tematykę oraz innowacyjne, angażujące metody pracy.

  • Ciekawa tematyka zajęć w oparciu o serię OUR WORLD National Geographic
  • Innowacyjne i różnorodne metody nauczania, wpływające na atrakcyjność oraz efektywność zajęć
  • Autorskie elementy aktywizujące do mówienia w języku angielskim

Podręcznik jest bazą dla 40-50% zajęć, kolejne 50-60% to czas, w którym wprowadzamy do treści podręcznikowych lub/i utrwalamy materiał przy wykorzystaniu autorskich gier różnego rodzaju, planszy/ flash cards, rozmaitych kart pracy itp. Materiały i aktywności poza podręcznikowe są dobrane i przygotowywane dla każdej grupy indywidualnie i w taki sposób, by dzieci były aktywizowane do mówienia w języku angielskim poprzez zabawę i kreatywne zadania (na przykład mini-projekty artystyczne, łamigłówki i zgadywanki językowe, krótkie filmiki edukacyjne, gry ruchowe do nauki słownictwa lub struktur gramatycznych, etc.) 

Czego dzieci nauczą się podczas kursu w grupie 7-9 lat: zakres gramatyki i leksyki na postawie podręcznika, ponadto uczestnicy opanują/ rozwiną / udoskonalą następujące umiejętności: wypowiadania się w języku angielskim na tematy w zakresie treści realizowanych podręcznikiem, poprawnego konstruowania zdań w języku angielskim (w formie ustnej i pisemnej), rozpoznawania treści zarówno ze słuchu jak i tekstów pisanych, poprawnego reagowania w języku ang (tzw funkcje językowe - czyli udzielanie odpowiedzi na pytania, formułowanie pytań, wyrażanie preferencji etc); poprawnego formułowania krótkich wypowiedzi pisemnych (np. opis osoby, rzeczy, dnia,etc.) 

Dodatkowo wzbogacenie procesu nauczania autorskimi grami planszowymi, stworzonymi specjalnie na potrzeby tego kursu, grami wspomagającymi naukę słownictwa oraz wybranych zagadnień gramatycznych, aktywnościami z pogranicza innych przedmiotów (plastyka, ćwiczenia ruchowe, przyroda, kultura)

 

The world around me

What is it made of?

How does it work?

What do I like?

English verbs

English adjectives

Reading

Poems

Stories

Video lesson

Communication skills

 

KOSZT KURSÓW W MAŁEJ GRUPIE 3-5 osób: ok 260-350zł/miesiąc